Filozófiánk

A biodinamikus jóga filozófiája

Filozófiánkban a jóga többezer éves hagyományának értelmezései a fizika és élettan legújabb kutatásainak eredményeivel is alá vannak támasztva. A kvantumfizika felfedezései a racionálisan gondolkodó, csak a bizonyított tényeket elfogadó tudósok nézetét is újraformálták világunk keletkezésével és működésével kapcsolatban. Korunk műszereivel mérhető és matematikai tudásunk által leképezhető bizonyítékokat szolgáltatnak ugyanazon leírásokra, melyeket tudati elményülés és tapasztalati megismerés által már évezredekkel korábban keletkeztek és maradtak fenn a jóga hagyománya által.

Mindezek között a biodinamika filozófiája teremt harmóniát, mely a tudományhoz hasonlóan, az összehasonlításon alapuló, kognitív módon gondolkodó bal agyféltekénk számára is értelmezhető magyarázattal szolgál az észlelt jelenségekre.

A jóga filozófiájájának egyik értelmezése szerint világunkat az Egyetemes Lélek egyik megnyilvánulása a Purusa hozza létre. A Purusa  teremtő lélegzete találkozik a végtelen lehetőséget tartalmazó Természettel (a Prakriti-vel) és hozza létre a világunkat alkotó fizikai megnyilvánulásokat, a kövektől és ásványoktól kezdve az érző lényekig.

A test craniosacralis rendszerének felfedezője, Dr. Sutherland az Élet Lélegzetének (Breath of Life) nevezi azt a jelenséget, melynek egyik megnyilvánulása egy 100 másodpercenkénti ritmus. Kifinomult tapintás által és az erre alkalmas tudatállapotban érzékelhetjük ennek a teremtő és életbentartó ritmusnak a tükröződését magunk illetve mások testében is.

A Természet végtelen lehetőséghalmazát potenciamezőnek is nevezhetjük, melyből a világot alkotó szubatomi részecskék manifesztálódnak.

A jóga, világunk minden fizikai megnyilvánulásának bölcsőjét Ősanyagnak nevezi. Az Ősanyagban a fizikai megnyilvánulásokat meghatározó három minőség: Anyag (Tamasz), Erő (Radzsasz) és Értelem (Szattva) még a megnyilvánulatlanság egyensúlyában van (illetve nincs:). Ez tökéletesen összecseng a Biodinamika filozófiája szerinti ún. Dinamikus Nyugalommal (Dynamic Stillness) ahol a fizikai megnyilvánulásokat alkotó szubatomi részecskék még csak potenciálként, háromdimenziós világunk „mögött és fölött”, mindenhol ottlevő, de mégsem mérhető, megfigyelhető formában vannak jelen.

Hogy minek hatására válik a potenciamező fizikai megnyilvánulássá, s ezen megnyilvánulásokat miként tartja fent, élőlények esetén élteti, szabályozza és gyógyítja a folyamatosan manifesztálodó potenciál, arra a tudomány pillanatnyilag nem tud még magyarázattal szolgálni. A kvantumfizika húrelmélete is csak odáig merészkedik, hogy a világunkat alkotó atomnál kisebb részecskék, a kvarkok és a neutrinók egy számunkra egyelőre ismeretlen dimenzióból jelennek meg illetve tűnnek el, számtalanszor a másodperc töredéke alatt.

A jóga filozófiája ugyanezt írja le amikor az Ősanyagból felmerülő elemekről beszél, melyekben az Anyag-Erő-Értelem „aránya” határozza meg, hogy milyen őselemeket formálnak. Például az öt alapelem (Föld, Levegő, Víz, Tűz és Éter) közül a Tűzben az Erő dominál, kevesebb benne az Értelem megnyilvánulása, az Anyagé pedig alig (illetve folyamatos átalakulásban van), míg a Földben az Anyag nyilvánul meg leginkább, az Erő és az Értelem kisebb arányban van jelen. Az őselemek ráadásul egymásban is jelen vannak egymás „jegyében”, példaként a Víz a Föld jegyében jég, a saját jegyében folyadék, a Tűz jegyében gőz, a Levegő jegyében pára stb.

A világunkat alkotó és abban megtapasztalható fizikai megnyilvánulásokat szintén az őselemek bizonyos aránya alkotja, de ugyanezen különbségek leírhatóak a szubatomi részecskék által alkotott atomok fizikai jellemzőinek különbségei által is.

Példaként az ásványokban vagy a fémekben a Föld, az Anyag dominál, míg a testünket alkotó élő sejtekben ott az összes őselem, az Erő és az Értelem uralja az Anyagot a világot létrehozó és minden pillanatban formáló Élet Lélegzete által. Megfelelő tudatállapotban, figyelmünk, teremtő jelenlétünk által ezen éltető energia manifesztálódását tudjuk elősegíteni. 

Az Igazság Abszolút, de bal agyféltekénk (mely agyunknak csak a fele!) számára értelmezhető megközelítéseinek száma végtelen, és tudományos fejlődésünkkel együtt egyszersmind folytonos változásban is van. Szerencsés mindig észben tartanunk, hogy a már ismert, és számunkra elfogadott tények összefüggéseiben gondolkodó, ezért igen szűkös és korlátolt értelmünk számára próbálunk leképezni valamit, ami talán elmélettel nem is írható le.

Ami igazán fontos, és számunkra leginkább hasznavehető, az a személyes tapasztalatunk. Az által ismerhetjük meg világunkat saját tudatunk számára leképezhető rendszerként.

BioJoga_logo_color